Følfod

Klasse: Tokimbladede (Magnoliopsida)

Orden: Kurveplanteordenen (Asterales)

Famille: Kurveplantefamillien (Asteraceae)

Art: Følfod (Tussilago farfara)

Tussilago

Kendetegn

Følfod er en flerårig urt. Planten er normalet 10 til 15 cm høj, med circa 2 cm brede blomster. Den skyder jordstængler, som optræder skællet som følge af omdannet rudimentære blade. Først udvikles stænglen og dernæst de rødbrune skællede blade. Blomsterkurven vokser enligt og har to rækker af kroner, hunlige randkroner og hanlige skivekroner.

Urten løvblade udvikles efter planten har blomstret og disse er nyreformet og langstilket. Det kan videres nævnes at bladene vokser i en grundstillet roset.

Forveksling

Følfod kan i sommer perioden til tider forveksles med planten Rød Hesthov, da deres sommer blade sammenfalder let i udseende. For at udgå forveksling lig mærke til at Følfods sommer blade er nyreformet, uden øre ved grunden, hvor imod Rød Hesthovs sommerblade er afrundet hjerteformet og har tydelige øre ved bunden af bladet. Derudover ses der grove takker på Rød Hesthov,

Kan i blomster perioden også forveksles med almindelig Mælkebøtte, da de bette har gule lignede kurveblomster. Den nemmeste forskel at spotte her er at Mælkebøttens blade er lancet formet med grove takke ned langs siden. Og i det at Følfod slet ikke har nogle blade i den blomster periode.

Habitat

Følfods kan findes i en bred vifte af habitater. De mest almindelige er vejskrænter, baneterræn, ruderater og agerjord. Følfod favorisere ofte jord med et højt indhold af ler, og med en vandbevægelse i nærheden. Det kan antages at oprindelsen for Følfod har været omkring leret kyststrækninger, da Følfod er næsten altid tilstædeværende i disse habiteter.

Udbredelse

Meget almindelig plante i Danmark, oftest i sandjords egne langs vejkanter.

Giftige dele og symptomer

Følfods mest giftige dele er roden og dens blade, men hele planetet skal behandelse med omhu da nogle af giftstofferne også kan sidde i både stængle og blomst. Der er ingen umiddelbare symptomer lige efter indtagelse, udover en smule uro i maven, men kan foresage lever skader hvis den indtage i større mængder. Disse symptomer forsages af alkalodierne Senecionin og senkirkin, som besidder nogle af de mest ative mutagene enskaber af nogen naturligt forekommende alkaloider.

Problemet med Følfod er at den i lang tid er blevet brugt som the plante, men formodet medicinske egenskaber blandt andet indebærende repirations problmer, virus behandling, forkølelses dæmpende og i mod gigt og at denne overbevisning stadig holdes af nogle mennesker. Dette er selvom der er blevet observet leverskader i så vel børn som voksne, i forbindelse med indtag af denne the.

Hvis indtaget

Hvis man er i en situation hvor man har indtaget en smule Følfod, frygt ej. Denne plante er kun giftig i højere koncetrationer, så hvis dig selv eller dit barn har nippet til et blad er der ingen grund til uro. Men har du indtaget større mængder igennem et the ekstrakt, anbefales det at du søger læge og fortæller ham hvilken at du har indtaget Følfod og lægen vi dernæst tage de nødvendige skridt til at tjekke op og eventuelt behandle de sympotomer der måtte forekomme.

Kilder: