Hundepersille

Klasse: Magnoliosida (tokimbladede)

Orden: Apiales (skærmplante ordenen)

Famille: Apiaceae (Skærmplante famillien)

Slægt: Aethusa (Halvsvøb)

Hundepersille

Kendetegn

Hundepersille er en en-eller toårig urteagtig plante. Den bliver 5-200 centimeter høj. Hundepersilles stængel er hul, glat, blådugget og ses ofte som rødlig ned imod bunden. Plantens blade er 2-3 gange fjersnitdelte, med trekantet omrids, ægformet afsnit som har dybe fliger. Hvis man kigger på undersiden af blandene vil man observere en blankt skinnede overflade. Hundepersilles blomster sidder arrangeret i dobbeltskærme med 10-20 stråler. Og her kommer vi til et af de helt specielle kendetegn, storsvøbet mangler, men småsvøbet består af 3-4 ensidigt vendte, nedafhængende, lange og smalle svøbblade. Frugten er rund og har brede ribber.

Planten kan ses i blomst fra juni til september.

Forveksling

Kan forveksles med Glatbladet persille. Men dette kan undgåes ved at se efter blomsten og dens småsvøb og udeblivende storsvøb. Dette er specielt for Hundepersille og et sikkert kendetegn for korrekt identifikation.

Når Hundepersille er i blomst vil den kunne blive forvekslet med mange andre hvidblomsterne, urteagtige skærmplanter. Vær derfor helt sikkert, hvis du foragere for en plante af samme beskrivelse.

Habitat

Hundepersille er ofteste at finde på braklagte dyrket arealer, i skov og hegn, tæt ved bebyggelse og affaldspladser. Der findes også en variation som kun ses på stubmarker, denne form bliver dog ikke højere end 15 centimeter.

Udbredelse

Hundepersille er en meget almindelig plante i Danmark og kan findes vildt voksende mange steder i landet. Specielt i østjylland og på øerne omkring danmark kan der findes store bestande. Hundepersille er sjældendere i nord- og vestjylland.

Arten er også meget udbredt i resten af Europa, i det nordlige Afrika og i Vestasien.

Giftige dele og symptomer

Hele planten anses for at være giftig, men især rødder og blade har en høj koncentration af alkaloidet koniin. Hvis intaget kan det medføre symptomer så som, opkastning, mavesmerter, diarré, øget spytproduktion, hovedpine, og milde synsforstyrrelser. I særligt alvorlige tilfælde vil der også kunne observeres muskelsvaghed og i eventuelle muskellammelser. I aller yderste tilfælge kan en forgiftning medføre død.

Stoffet koniin er giftigt både for mennesker såvel som alle klasser af husdyr. så hvis du holder dyr (høns,grise, hund, ect) bør man sikre at denne plante ikke står i områder som dyrerne har adgang til. især græssende husdyr skal man holde et åbent øje med, de hundepersille ofte vokser på græsning arealer og dyrende ikke kan kende foreskel på den og så meget andet spisligt grønt.

Hvis indtaget

Hvis indtaget er der ikke nogen vej udenom, man skal søge læge hurtist muligt. En koniin forgiftning kan have alvorlige følger og det anbefales ikke at prøve på at behandle det selv med vand eller indtagelse af aktivt kul. Se en medicinsk profesionel og medbring planten for korrekt id og behandling.

Forgiftning er ikke set særligt ofte, selvom planten er meget udbredt. Dette kan tilskrives at planten både lugter og smager rigtigt ubehageligt, hvilket forringer risikoen for indtagelse og dermed forgiftninger.

Kilder: