Hibiscus

Klasse: Magnoliopsida

Orden: Malvales (Katost ordenen)

Famille:Malvaeae (katost famillien)

Hibiscus

Kendetegn

Hibiscus kan tage mange former, og har mere en 200 arter under sin slægt. Hibiscus ses både som, enårig urt, staud, busk og som træ. Et fælles kendetegn for Hibiscus er deres mørkegrønne blade, de er ovale til lancet formet, de er spredt stillet og så er de hele. Derudover vil randen af bladene ofte være enten tandet eller lappet. Det mest fremstående øjensynlige kendetegn for Hibiscusen er dens blomst. Blomsten forekommer oftest enkeltvis i bladhjørnerne. Blomsten er af relativ stor størrelse (4-18 cm i diameter) og ofte meget iøjefaldende. Blomsterne kan komme i mange forskellige farver og er trompetformet. Generalt kan det siges at blomsten er femtallig, med sine fem bloster blade og sin femrummet kapsel frugt. Derudover har blomsten sammenvokset rørformet støvdragere og grifel forsynet med et flerdelt støvfang.

Forveksling

Hibiscus har en meget karakteristisk blomst og har ikke nogle umiddelbare forvekslings muligheder i den danske natur.

Habitat

Hibiscus trives bedst i nærigsrig, tør og veldrænet jord. Da planten kræver meget sol og varme vil man oftes se den på sydvendte steder med læ for vind.

Udbredelse

I det danske ser man ikke særligt ofte vildt voksende Hibiscus, men det er en meget anvendt kultur og have plante. Hvis planten ses i dansk natur vil det derfor oftest være omkring beboelses områder eller omkring kolonihaver.

Planten har meget størrere vild udbredelse i asien og afrika, hvor man kan se Hibiscus vokse mange steder og i mange forskellige egne, dog for det meste i tropiske og subtropiske klimaer.

Giftige dele og symptomer

Hele den øvre del af planten ses som mindre giftig, det vil sige blade, blomst og stilke. Dette er fordi Hibiscus indeholder en aminosyre kaldet Asparagin. Dog ses planten ikke som værende giftig for mennesker, men kan fremkalde forgiftnings symptomer hos husdyr som hunde og katte. Hvis indtaget vil symptomerne ofte vise sig som opkastning, diarré, mistet appetit og kvalme. Disse symptomer indfinder sig hurtigt efter indtagelse og kan vare nogle dage hvis det går ubehandlet hen.

Som nævnt ovenover ses Hibiscus ikke som værende direkte giftig for mennsker, men det anbefales dog at gravide ikke indtager Hibiscus, da planten kan fremkalde en spontan abort. Derudover er der enkelte rapporter der påstår at den essientielle olie der kan udvindes fra planten kan have hallucigene effekter og frarådes derfor af flere specialister.

Hvis indtaget

Hvis planten er indtaget af en af dine husdyr anbefales det at du tager den med til en dyrelæge hurtigst muligt og bringer et stykke af planten med så den kan blive indetificeret korrekt og de nødvendige tiltage kan blive taget.

Hvis du er langt væk fra en dyrelæge eller af en anden grund ikke har mulighed for at komme til en, anbefales det at få dyret til at kaste op og derefter fodre det aktivt kul og få det til at drikke en masse vand, for at detoxe dyrets system.

Kilder: