Nerie

Klasse: Magnoliopsida (Tokimbladede)

Orden: Gentianales (Ensian ordenen)

Famille: Apocynaceae

Slægt: Neriun (Nerie slægten)

nerie

Kendetegn

Nerie ses som en stedse grøn busk, busken er halvkugleformet med åben vækst. Neries grene er glatte og slanke. Plantens blade sidder kransstillet på grenene, de er lancetformet og mærkes som læder. Oversiden af bladene er mørkegrøn og blank, og hvis bladet vendes ses ondersiden, som er lysere og helt mat. Nerie blomstre under højsommer, så i juni og juli. Blomsterne sidder placeret i halvskærme aller yderst på grenene. Farven på blomsterne kan variere fra helt hvide, til komplet rødviolette og alt ind i mellem. Neries blomster har 5 bloster blade. Neries frugt er kraftigt håret kapsler, som dog aldrig ses modne i det danske klima.

Forveksling

Ingen umiddelbare forvekslings muligheder i den danske natur.

Habitat

Nerien vokser bedst i varme og med meget sol. Vokser ofte langs vandløb som ligger et par hundrede meter over havoverfladen. Den har det bedst i veldrænet, sandet jordtyper.

Udbredelse

I Danmark vil man nærmest kun se Nerie som potteplante, da den ikke har nogle betydlige vilde bestande nogen steder i landet. Dog kan der være udslippet eksemplare i områder hvor der dyrkes haver.

Nerie er meget almindelig i den sydlige del af europa, især i områder med et mildt middelhavs klima. De ses ofte i Italien, Tyrkiet, Kroatien og i det sydlige Spanien. I disse lande ses der betydligt flere forgiftninger end i Danmark, da deres grene nogle gange bliver brugt til at grille kød og fordi de nogle gange afbrændes når landmænd brænder arealer af for at genopdyrke dem.

Giftige dele og symptomer

Hele planten anses som værende giftig. Meget giftig. Hvis der indtages blot et enkelt blad vil der forekomme almindelige forgiftnings symptomer og mave- og tarmsymptomer. Dette inkludere general ildebefindende, opkast, diarré, kramper og sløvhed. Hvis der indtages en stor dosis af planten forværes symptomerne og der kan indfinde sig hjerteforstyrrelser, samt hjerte- og ånderætslammelser, hvilket kan føre til død hvis ikke behandlet i tide. Hvis bare man røre ved planten, vil man opleve hudirritation på ligefod med allergiske reaktioner. Selv røgen fra brændte Nerie grene kan fremkalde en forgiftning. En af de først indtrædende symptomer er kraftigt udvidet pupiller.

Heldigvis for os her i Danmark, er de forædlet former mindre giftige end den vilde form som vokser sydpå. Dog skal man stadig holde dem fra små børn og kæledyr.

Hvis indtaget

Skynd dig til hospitalet så snart du er opmærksom på at du har indtaget Nerie eller ser de første symptomer. Planten er meget giftig og kan som nævnt føre til døden, i væste tilfælde. For at stabilisere anbefales det at den forgiftede gives massere af vand indtil videre behandling an finde sted.

Som altid bør man medbringe planten til sin læge så der kan foretages en korrekt identificering af planten og de nødvendige skridt kan blive taget.

Kilder: